Εταίροι

Spain

Ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος COPAVA ιδρύθηκε το 1980 και προέρχεται από την ανάγκη να συγκεντρωθούν τα ενδιαφέροντα και οι κοινοί στόχοι των επαγγελματικών κέντρων για Άτομα με Αναπηρία στην περιοχή της Βαλένθια, στην Ισπανία. Συλλέγουμε και παρέχουμε υπηρεσίες σε 53 φορείς φροντίδας με ανθρώπινο δυναμικό που, που περιλαμβάνουν περίπου 2.500 άτομα με νοητική αναπηρία και 540 επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του COPAVA είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία, μέσω της παροχής υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες τους, όπως καθοδήγηση, αθλητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής ή συνύπαρξης, καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή προγράμματα οικογενειακής υποστήριξης. Για τον σκοπό αυτό, μας απασχολεί επίσης η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς φροντίδας, προσφέροντας τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες στους επαγγελματίες και βοηθώντας τους στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Επιπλέον, ο COPAVA υποστηρίζει εκστρατείες ευαισθητοποίησης μέσω δράσεων εθελοντισμού και διάδοσης, για την κοινωνική ένταξη και απασχόληση και συνεργάζεται με συναφείς οργανισμούς, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής (πλήρης ανάπτυξη, ένταξη, ισότητα και δικαιώματα) ατόμων με νοητική αναπηρία. "COPAVA, δημιουργώντας ευκαιρίες."

Spain

Η Associació Esportiva Colpbol είναι η ένωση που κατέχει τα δικαιώματα του Colpbol και ο οργανισμός που επιβλέπει, διαχειρίζεται και διατυπώνει κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το άθλημα παγκοσμίως. Αναπτύσσει τους τομείς του ανταγωνισμού, την κατάρτιση τεχνικών και διαιτητών, την τεχνική, τη διάδοση και τις δραστηριότητες επέκτασης, καθώς και τη θεσμική εκπροσώπηση αυτού του αθλήματος.

Spain

Ο ALDO-CET είναι ένας σύλλογος γονέων, μη πολιτική και μη κερδοσκοπική, εγγεγραμμένη στη Ρουμανία από τον Οκτώβριο του 2000, με έδρα το Băileşti, Dolj, στη Ρουμανία. Το ALDO-CET προέρχεται από την περιφέρεια Oltenia κι ενεργεί ως περιφερειακή ένωση και καταλύτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ρουμανικών οργανώσεων που εργάζονται στον τομέα του συνδρόμου Down. Η δέσμευση του Συλλόγου είναι να προωθήσει, να ενημερώσει την κοινή γνώμη και να αναγνωρίσει, να παρατηρήσει και να καθοδηγήσει τα άτομα με νοητική αναπηρία ως προς τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους για κοινωνική ανεξαρτησία, επαγγελματική ένταξη και πλήρη συμμετοχή στην κοινότητα, αλλά και για τα δικαιώματα των γονέων τους ως προς τη δική τους ζωή. Για πάνω από 20 χρόνια, ο Σύλλογος προωθεί και προσεγγίζει τη νοητική αναπηρία με γνώνομα τα ανθρώπινα δικαιώματα, βάσει συμμετοχικών κι ενεργών μοντέλων. Ο Σύλλογος δημιουργεί κι εφαρμόζει κοινωνικές καινοτόμες υπηρεσίες για άτομα με σύνδρομο Down, ανοίγοντας δρόμο για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στο πλαίσιο των τοπικων κοινωνιών, με γνώμονα τον σεβασμό και την εκτίμηση. Ο ALDO-CET συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή προγράμματα σχετικά με όλες τις πτυχές της ζωής των ατόμων με σύνδρομο Down σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια, αλλά εστιάζει περισσότερο στην ενήλικη ζωή. Ο ALDO-CET λειτουργεί ειδικά για την υγειονομική περίθαλψη, τη διά βίου μάθηση και την κοινωνική καινοτομία. Οι δραστηριότητες υλοποιούνται μέσω της συνεργασίας ατόμων με σύνδρομο Down, επαγγελματιών και γονέων και βασίζονται στην παροχή σε κοινοτικές υπηρεσίες και υπεράσπιση.

Greece

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων), είναι ένας Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται από το 2001 στους τομείς της ψυχικής υγείας και της νοητικής αναπηρίας, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων, όπως επίσης την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία. Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» έχει επίσης ενεργό δράση στον τομέα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχοντας συντονίσει προγράμματα Erasmus+ (KA2, Sport) και Creative Europe, αλλά και έχοντας συμμετάσχει σε πολυάριθμα έργα ως εταίρος. Κύριες θεματικες των έργων αυτών είναι: • Πρόληψη ψυχικών νοσημάτων, θεραπεία και αποκατάσταση με διάφορα μέσα (αθλητισμός, πολιτισμός, ψηφιακές δεξιότητες κ.λπ.) • Κοινωνική ένταξη αποκλεισμένων και περιθωριοποιημένων ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες κ.λπ.) κι ενσωμάτωση στις τοπικές κοινότητες με διάφορα μέσα • Εξάλειψη των ανισοτήτων στην εκπαίδευση, παρέχοντας τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για ένταξη στην αγορά εργασίας

Greece

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) είναι ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1837. Είναι το παλαιότερο δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ελλάδα και μεταξύ των πρώτων σύγχρονων πανεπιστημίων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το ΕΚΠΑ είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, κάτι που είναι εμφανές και από τους ετήσιους καταλόγους των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Πανεπιστήμιο είναι ενεργό σε διάφορα δίκτυα Erasmus, ενταντικά προγράμματα και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και σε πολλά άλλα προγράμματα, όπως Comenius, Grundtvig, Jean Monnet καθώς και Tempus, Alfa κ.λπ. Όσον αφορά τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, παράρτημα του ΕΚΠΑ, η αποστολή της είναι η εκπαίδευση, εξειδίκευση κι εξέλιξη των αποφοίτων στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, για την παροχή επιστημονικών ερευνητικών ευκαιριών τόσο για τον τομέα, όσο και για τους φοιτητές και για τη διάδοση της πανεπιστημιακής τους δουλειάς. Το ερευνητικό έργο των 75 μελών του και οι δημοσιεύσεις τους διαδίδονται μέσω επιστημονικών ερευνητικών ομάδων, και ιδίως με συμμετοχή σε συνέδρια, διατριβές και διδακτορικά προγράμματα. Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει συμμετάσχει πρόσφατα σε παρόμοια ερευνητικά προγράμματα ERASMUS + SPORTS με στόχο την ένταξη και προώθηση της άσκησης και του αθλητισμού για άτομα με νοητική αναπηρία, ή άτομα που ζουν με ψυχικά νοσήματα.

Lithuania

Κρατικό ίδρυμα που παρέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση στους τομείς των τεχνολογιών, των κοινωνικών επιστημών, της βιοϊατρικής, των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όχι μόνο στη Λιθουανία, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλτικής. Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Kaunas συμβάλλει ενεργά στην εφαρμογή της κρατικής περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής - προγράμματα σπουδών πραγματοποιούνται στο Kaunas και το Taurage. Συνολικά προσφέρει πάνω από 50 προγράμματα σπουδών. Περισσότεροι από 6000 μαθητές σπουδάζουν αυτή τη στιγμή και περίπου πάνω από 600 εκπαιδευτικοί εργάζονται εδώ. Η επιτυχία του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Kaunas βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ φοιτητών, δασκάλων κι εργοδοτών σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάρτισης επαγγελματιών που αποφοιτούν από την Ανώτατη Εκπαίδευση και την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, συνήθως τριών ετών. Η στενή συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Kaunas και των εργοδοτών έχει θετική επίδραση στην απασχόληση των φοιτητών σε επιχειρήσεις κι άλλα ιδρύματα. Οι διεθνείς συνεργασίες είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Kaunas. Η συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και προγράμματα διασφαλίζει την ενεργό εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας της Bologna σε ακαδημαϊκές κι άλλες δραστηριότητες. Η διεθνής συνεργασία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών, της εφαρμοσμένης έρευνας και διασφαλίζει την εναρμόνιση των δεξιοτήτων των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Kaunas με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της διεθνούς αγοράς εργασίας. Η κοινότητα του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Kaunas συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά κι ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς και συναφείς επιχειρηματικές δομές. Αυτή η συνεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τους στόχους της ερευνητικής διαδικασίας, τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς εργασίας και τη στρατηγική της περιφερειακής ανάπτυξης.

Cyprus

Ο CSI είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές σε τοπικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και παγκόσμιους φορείς.Αυτοί οι φορείς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικούς φορείς κι εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως καταξιωμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και ειδικούς στην Πληροφορική. Το CSI διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, ώστε να εντοπίζει κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και να προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τομείς ειδίκευσης της ομάδας του CSI είναι στους τομείς της παραδοσιακής και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, των νεοσύστατων επιχειρήσεων, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, των διαπραγματεύσεων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών IP, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της ανάλυσης δεδομένων, της πληροφορικής, της διαχείρισης έργων, των υπηρεσιών αξιολόγησης έργων, της επικύρωσης προϊόντων, της εκπαίδευσης και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Ο CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες πληροφορικής, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, νεοσύστατες επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.