Apie mus

EUROPE COLPBOL (EU-COLPBOL) yra „Erasmus + Sportas“ projektas, vykdomas nuo 2021 m. sausio iki 2022 m. gruodžio mėn.

Šiuo projektu siekiama išplėsti COLPBOL, kaip sporto šakos, skatinančios bendradarbiavimą ir įtraukimą Europos lygiu, potencialą. Tai novatoriška ir įtrauki sporto šaka, per pastaruosius 20 metų sėkmingai įgyvendinama Ispanijoje. Colpbol yra komandinė sporto šaka, skatinanti maksimaliai įmanomą visų žaidėjų dalyvavimą, nepriklausomai nuo žaidėjų fizinių sugebėjimų ir motorikos. Siekiama sumažinti individualius žaidėjų skirtumus, nes norint pasiekti galutinį žaidimo tikslą, būtinas komandos bendradarbiavimas.

Tikslas – sukurti dinamišką, kartu edukacinį, įtraukų sportą, tuo pačiu skatinti linksmybes ir kūrybiškumą. Du pagrindiniai žaidimo aspektai, atskleidžiantys jo esmę, yra bendradarbiavimas (tai yra privalomas „vieno smūgiavimo“ žaidimas) ir bendras ugdymas (visada žaidžiamas mišriose komandose)“.

Remdamasis aukščiau paminėtomis savybėmis, COLPBOL yra priemonė padedanti pagerinti sutrikusio intelekto asmenų (SIA) gyvenimo kokybę dėl: (1) paprastų judesių ir taisyklių, todėl „SIA“ jį lengva žaisti; didinamas dalyvavimą fizinėje veikloje teikiant naudos jų gyvenimo gerovei; (2) SIA gali žaisti su žmonėmis, neturinčiais jokios negalios, ir taip padidinti savo socialinę įtrauktį.

Išplėsdamas COLPBOL potencialą Europos lygiu, EU-COLPBOL yra novatoriškas mokymo projektas, kuris paskatins naujo įtraukiančio sporto būdo perkėlimą iš Ispanijos į kitas ES šalis, taip pat sukurs specialias gaires įvairioms suinteresuotosioms šalims. Sėkmingai įgyvendinant COLPBOL įtraukiami skirtingi žmonės („SIA“, sporto profesionalai ir mėgėjai), siekiant gerinti gyvenimo kokybę. Be to, tai sustiprins skirtingų žmonių bendradarbiavimą sporto ir negalios srityje, integruojant abu požiūrius ir populiarinant šia naują sporto šaką nacionaliniu ir ES lygiu.

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
IMG_3261
IMG_3268
IMG_3279
IMG_3286
IMG_3295
IMG_3296
IMG_3298
IMG_3302
IMG_3706
IMG_3303
IMG_3315
IMG_3461
IMG_3751
IMG_3318
IMG_3326
IMG_3327
IMG_3328
IMG_3329
IMG_3330
IMG_3340
IMG_3353
IMG_3354
IMG_3357
IMG_3360
IMG_3378
IMG_3386
IMG_3388
IMG_3392
IMG_3398
IMG_3403
IMG_3422
IMG_3453
IMG_3460
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
IMG_3261
IMG_3268
IMG_3279
IMG_3286
IMG_3295
IMG_3296
IMG_3298
IMG_3302
IMG_3706
IMG_3303
IMG_3315
IMG_3461
IMG_3751
IMG_3318
IMG_3326
IMG_3327
IMG_3328
IMG_3329
IMG_3330
IMG_3340
IMG_3353
IMG_3354
IMG_3357
IMG_3360
IMG_3378
IMG_3386
IMG_3388
IMG_3392
IMG_3398
IMG_3403
IMG_3422
IMG_3453
IMG_3460
previous arrow
next arrow

Tikslai

Sutrikusio intelekto asmenims (SIA) pritaikytų gairių kūrimas ir perdavimas, siekiant motyvuoti ir išmokyti juos žaisti COLPBOL.

Sporto profesionalams skirtų treniruočių paketo su techninėmis instrukcijomis parengimas ir perdavimas, siekiant optimizuoti COLPBOL praktiką, įtraukiant SIA į sportą.

Mokymų paketo, skirto žmonėms, dirbantiems (neįgaliųjų specialistai, artimieji ir kt.) su SIA, techninių instrukcijų kūrimas ir perdavimas, siekiant optimizuoti COLPBOL praktiką, aktyvinant SIA profesinę ir laisvalaikio įtrauktį.

Vietinių tinklų kūrimas ir stiprinimas, siekiant skatinti sporto organizacijų ir organizacijų, jungiančių sutrikusio intelekto asmenis, bendradarbiavimą, siekiant skatinti žaisti COLPBOL.

Europos tinklo, atsakingo už COLPBOL populiarinimą, sukūrimas.

Sukurti elektroninę platformą, kuri palengvina ir padidina prieigą prie projekto išteklių ir yra COLPBOL populiarinimo priemonė.

Sklaidos veiksmų, įskaitant konferencijas, seminarus, susitikimus, renginius ir informavimo veiksmus, kurie atskleidžia projekto ir partnerių veiklą, kūrimas.

Tikslinės grupės

  • COLPBOL ir kitų sporto sričių profesionalai
  • Sutrikusio intelekto asmenys (SIA)
  • Žmonės, dirbantys su SIA, pvz., neįgaliųjų specialistai ir artimieji

Produkcija

IO1

mokymo paketas, skirtas sutrikusio intelekso asmenims, mokant COLPBOL žaidimo

IO2

mokymo paketas, skirtas sporto profesionalams , padedantis įtraukti sutrikusio intelekto asmenis

IO3

mokymo paketas, skirtas žmonėms dirbantiems su sutrikusio intelekto asmenimis, padedantis įtraukti sutrikusio intelekto asmenis

IO4

e-mokymo platforma