Despre

EUROPE COLPBOL (EU-COLPBOL) este un proiect Erasmus + Sport care se desfășoară din ianuarie 2021 până în decembrie 2022.

Proiectul își propune să extindă potențialul COLPBOL ca sport care promovează cooperarea și incluziunea la nivel european. Este o modalitate sportivă inovatoare și incluzivă care a fost implementată cu succes în Spania în ultimii 20 de ani. Este un sport colectiv care încurajează participarea maxim posibilă a tuturor jucătorilor, indiferent de abilitățile lor fizice și motorii, în același timp minimizând diferențele individuale, deoarece necesită colaborarea și comunicarea colectivă a echipei pentru a atinge scopul final al jocului.

„COLPBOL este definit ca un „sport de invazie colectivă jucat de două echipe mixte formate din 7 jucători într-un spațiu clar definit, al cărui scop este să introducă o minge în poarta adversarului prin lovirea cu mâna”. Scopul este de a crea un sport dinamic, co-educativ, incluziv și de susținere și, în același timp, să promoveze distracția și creativitatea. Cei doi piloni fundamentali ai jocului, care îi definesc esența, sunt cooperarea (este un joc obligatoriu dintr-o singură atingere) și coeducarea (este întotdeauna un joc co-educativ).”

Pe baza caracteristicilor sale menționate mai sus, COLPBOL este un instrument puternic pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități intelectuale (PwID) datorită: (1) simplității sale în ceea ce privește mișcările tehnice și regulile, ceea ce îl face ușor de jucat de către PwID , sporind astfel implicarea acestora în activități fizice, lucru benefic pentru dezvoltarea lor; (2) capacității sale de a permite implicarea persoanelor cu abilități diferite, PwID putând juca cu persoane fără nici un handicap, ceea ce creste incluziunea lor socială.

Prin extinderea potențialului COLPBOL la nivel european, EU-COLPBOL va fi un proiect de formare complementar și inovator, care va promova transferabilitatea unei noi modalități sportive incluzive din Spania către alte țări ale UE, dezvoltând în același timp orientări specifice pentru diferitele părți interesate, implicate în implementarea cu succes a COLPBOL (PwID, profesioniști în sport și oameni care susțin PwID) în contextul unei mai bune calități a vieții. În plus, va consolida cooperarea dintre entitățile din domeniul sportului și al dizabilităților pentru integrarea ambelor puncte de vedere și pentru crearea unui efect multiplicator la nivel local și UE.

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
IMG_3261
IMG_3268
IMG_3279
IMG_3286
IMG_3295
IMG_3296
IMG_3298
IMG_3302
IMG_3706
IMG_3303
IMG_3315
IMG_3461
IMG_3751
IMG_3318
IMG_3326
IMG_3327
IMG_3328
IMG_3329
IMG_3330
IMG_3340
IMG_3353
IMG_3354
IMG_3357
IMG_3360
IMG_3378
IMG_3386
IMG_3388
IMG_3392
IMG_3398
IMG_3403
IMG_3422
IMG_3453
IMG_3460
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
IMG_3261
IMG_3268
IMG_3279
IMG_3286
IMG_3295
IMG_3296
IMG_3298
IMG_3302
IMG_3706
IMG_3303
IMG_3315
IMG_3461
IMG_3751
IMG_3318
IMG_3326
IMG_3327
IMG_3328
IMG_3329
IMG_3330
IMG_3340
IMG_3353
IMG_3354
IMG_3357
IMG_3360
IMG_3378
IMG_3386
IMG_3388
IMG_3392
IMG_3398
IMG_3403
IMG_3422
IMG_3453
IMG_3460
previous arrow
next arrow

Obiective

Dezvoltarea și transferul de orientări adaptate cu scopul de a-i motiva și învăța pe PwID să practice COLPBOL

Dezvoltarea și transferul unui pachet de instruire destinat profesioniștilor din sport cu instrucțiuni tehnice pentru optimizarea practicii COLPBOL care implică PwID în contexte sportive

Dezvoltarea și transferul unui pachet de instruire destinat persoanelor care susțin PwID (profesioniști cu dizabilități, rude etc.) cu instrucțiuni tehnice pentru optimizarea practicii COLPBOL care implică PwID în contexte profesionale și de agrement.

Crearea și consolidarea rețelelor locale pentru a promova colaborarea între organizațiile sportive și domeniul dizabilității intelectuale pentru a promova implementarea COLPBOL

Crearea unei rețele europene de entități angajate în COLPBOL

Dezvoltarea unei platforme electronice care facilitează și multiplică accesul la resursele proiectului și acționează ca punct de contact și ca forță motrică pentru COLPBOL

Dezvoltarea acțiunilor de diseminare, inclusiv conferințe, seminarii, întâlniri, evenimente și acțiuni de conștientizare care susțin activitățile proiectului și ale partenerilor “

Grupuri țintă

  • Profesioniști în domeniul COLPBOL și alte sporturi
  • Persoane cu dizabilități intelectuale (PwID)
  • Persoane care susțin PwID, precum profesioniști în domeniu și rude

Outputs

IO1

Pachet de instruire pentru implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale în practica COLPBOL

IO2

Pachet de instruire pentru profesioniștii din domeniul sportului ce predau COLPBOL persoanelor cu dizabilități intelectuale

IO3

Pachet de instruire COLPBOL pentru persoanele suport ale persoanelor cu dizabilități intelectuale

IO4

Platformă de e-training