Parteneriat

Spania

COPAVA este o asociație non-profit înființată legal în 1980, care a apărut din necesitatea de a reuni interesele centrelor ocupaționale pentru persoanele cu diversitate intelectuală din zona Comunității Valenciene, Spania. Adunăm și oferim servicii comune pentru 53 de entități de îngrijire cu potențial uman format din 2.500 de persoane cu dizabilități intelectuale și 540 de profesioniști. Scopul principal al COPAVA este îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități intelectuale prin furnizarea de servicii care să răspundă nevoilor și așteptărilor lor reale, precum antrenori, activități sportive, de agrement sau de conviețuire, activități artistice sau programe de sprijin familial. În acest scop, suntem, de asemenea, preocupați de calitatea serviciilor oferite de entitățile de îngrijire, oferind profesioniștilor modalități de îmbunătățire a abilităților și competențelor necesare, ceea ce contribuie la dezvoltarea lor personală și profesională. În plus, COPAVA susține campanii de conștientizare prin acțiuni de voluntariat și diseminare în scopul incluziunii sociale și profesionale și colaborează cu entități conexe pentru a contribui la calitatea vieții persoanelor cu diversitate intelectuală (dezvoltare deplină, integrare, egalitate și drepturi), generând astfel oportunități.

Spania

Descriere: Associació Esportiva Colpbol este entitatea care deține drepturile Colpbol și organizația care supraveghează, gestionează și adaptează fiecare activitate legată de acest sport la nivel mondial. Dezvoltă domeniile: competiției, al formării tehnicienilor și arbitrilor, al pregătirii tehnice, al diseminării și extinderii și reprezentării instituționale a acestui sport."

Spania

ALDO-CET este o asociație de părinți, non-politică și non-profit, înregistrată legal în România din octombrie 2000, cu sediul în Băilești, Dolj, ROMÂNIA. ALDO-CET provine din Regiunea Oltenia și acționează ca o asociație regională și un catalizator pentru consolidarea cooperării între organizațiile românești care lucrează în domeniul Sindromului Down. Obiectivul Asociației este de a promova, de a spori cunoștințele și de a recunoaște, de a respecta și de a îndruma drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale în scopul dobândirii independenței sociale, incluziunii profesionale și participării depline la viața comunității lor, dar și pentru dreptul părinților la propriile vieți. De peste 20 de ani, Asociația promovează și abordează dizabilitățile intelectuale dintr-o perspectivă a drepturilor omului, bazată pe modele incluzive și active. Asociația creează și aplică servicii inovatoare sociale pentru persoanele cu sindrom Down, deschizând modalități de a-și atinge întregul potențial în comunitățile locale care le respectă și le apreciază. ALDO-CET este implicat în proiecte naționale și internaționale privind toate aspectele vieții persoanelor cu sindrom Down în diferite stadii de dezvoltare, dar concentrându-se asupra vieții adulte. ALDO-CET se focusează în special pe îngrijirea sănătății, învățarea continuă și inovarea socială. Activitățile se bazează pe un parteneriat între persoanele cu sindrom Down, profesioniști și părinți, bazat pe servicii comunitare și susținere publică.

România

Universitatea din Craiova ocupă locul cel mai înalt din sistemul de învățământ superior din România (56 de instituții publice de învățământ superior acreditate și 35 de instituții private de învățământ superior acreditate în 2012), iar evaluarea instituțională de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a acordat un „rating de încredere ridicat”. Universitatea din Craiova a fost clasată printre cele 10 universități românești în toate clasificările naționale și internaționale în ultimii 20 de ani și este integrată comunității academice europene, împărtășind valorile sale culturale, morale, științifice și educaționale. Universitatea din Craiova are 122 de parteneri ERASMUS și alți 25 de parteneri din Europa, Africa, Asia, America de Nord și America de Sud. Universitatea din Craiova își asumă responsabilitatea publică în ceea ce privește calitatea programelor de studiu, cercetarea științifică și serviciile acordate comunității. Universitatea din Craiova desfășoară parteneriate strategice și operaționale cu reprezentanți ai mediului socio-economic și cultural (IMM-uri, companii multinaționale, bănci, instituții publice, muzee, teatre etc.), menite să asigure o pregătire practică solidă a studenților. Universitatea din Craiova acordă o atenție specială satisfacerii cerințelor pieței, contribuind la îmbunătățirea coeziunii sociale și a oportunităților de angajare.

Grecia

Organizația „Activități de cooperare socială pentru grupuri vulnerabile - EDRA” (KSDEO „EDRA”) este o organizație non-profit de cooperare socială, care operează în domeniul sănătății mintale și a dizabilității intelectuale începând cu 2001, promovând conștientizarea problemelor legate de sănătatea mintală și apărarea drepturilor grupurilor vulnerabile. K.S.D.E.O. „EDRA” operează în următoarele sectoare: 1. Sănătate mintală 2. Dizabilitatea intelectuală 3. Copil și familie 4. Grupuri sociale vulnerabile K.S.D.E.O. „EDRA” este, de asemenea, foarte activă în domeniul proiectelor UE, coordonând mai multe proiecte la scară largă în cadrul programelor Erasmus + (KA2, Sport) și Europa Creativă (Cultură), precum și participând la numeroase proiecte ca partener. Prioritățile acestor proiecte sunt în principal: • Prevenirea, terapia și reabilitarea bolilor mintale prin diferite mijloace (sport, cultură, abilități digitale etc.) • Includerea în societate a grupurilor excluse social și marginalizate (migranți, refugiați etc.), precum și integrarea acestora în comunitățile locale prin diferite mijloace • Atenuarea inegalităților în educație, oferind abilitățile și competențele necesare pentru a intra pe piața muncii

Grecia

Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena (NKUA) este o universitate publică fondată în 1837. Este cea mai veche instituție publică de învățământ superior din Grecia modernă și printre primele universități contemporane din regiunea estică a Mediteranei. NKUA este una dintre instituțiile de top atât în ​​Grecia, cât și în Europa, evident în listele anuale ale universităților din întreaga lume. Universitatea participă la o serie de rețele Erasmus, programe intensive și proiecte de dezvoltare a curriculumului și la alte câteva programe precum Comenius, Grundtvig, Jean Monnet, precum și Tempus, Alfa etc. În ceea ce privește Școala de Educație Fizică și Științe Sportive, o ramură a NKUA, misiunea Facultății este formarea, specializarea și perfecționarea absolvenților în educație fizică și sport, oferind astfel oportunități de cercetare științifică atât pentru facultate, cât și pentru studenți și de diseminare a muncii sau studiilor lor. Activitatea de cercetare a celor 75 de membri și publicațiile lor sunt diseminate prin intermediul grupurilor de cercetare specifice, în special prin comunicările Congresului, participarea și conducerea tezelor și a programelor de doctorat. Școala de Educație Fizică și Știința Sportului au participat recent la proiecte similare de cercetare ERASMUS + SPORTS care vizează includerea și promovarea exercițiilor fizice și sportive pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și persoanele cu probleme de sănătate mintală.

Lituania

Universitatea de Științe Aplicate din Kaunas este o instituție de stat care oferă studii superioare în domeniile tehnologiilor, științelor sociale, biomedicinei, umaniste și artelor. Este una dintre cele mai mari instituții de învățământ superior nu numai în Lituania, ci și în întreaga regiune baltică. Universitatea de Științe Aplicate din Kaunas contribuie activ la implementarea politicii de dezvoltare regională de stat - programele de studiu sunt realizate în Kaunas și Taurage. Toate împreună oferă peste 50 de programe de studiu. Peste 6000 de studenți studiază aici și peste 600 de profesori lucrează în prezent aici. Succesul Universității de Științe Aplicate din Kaunas se bazează pe parteneriatul dintre studenți, profesori și angajatori în procesul de formare a specialiștilor care dobândesc studii superioare și abilități practice într-o perioadă mai scurtă, de obicei de trei ani. Cooperarea strânsă dintre Universitatea de Științe Aplicate din Kaunas și angajatori are o influență pozitivă asupra ocupării forței de muncă studențești în întreprinderi și alte instituții. Cooperarea internațională este una dintre domeniile prioritare ale Universității de Științe Aplicate din Kaunas. Participarea la rețele și programe internaționale asigură implementarea activă a prevederilor Procesului Bologna în activități academice și de altă natură. Cooperarea internațională vizează îmbunătățirea calității studiilor, cercetării aplicate și asigură adaptabilitatea abilităților absolvenților Universității din Științe Aplicate din Kaunas la nevoile în continuă schimbare ale pieței internaționale a muncii. Comunitatea Universității de Științe Aplicate din Kaunas cooperează cu alte instituții de educație și cercetare, organizații și structuri de afaceri asociate. Această cooperare se realizează în conformitate cu obiectivele procesului de studiu, nevoile pieței internaționale a muncii și strategia dezvoltării regionale.

Cipru

CSI este o organizație de cercetare și dezvoltare, care se concentrează pe promovarea inovării sociale care poate aduce o schimbare pozitivă entităților locale, naționale, regionale și globale. Aceste entități includ (dar nu se limitează la acestea): guvernele, agențiile administrative locale, agențiile non-profit, entitățile comerciale și instituțiile de învățământ. Echipa CSI este alcătuită din cercetători, antreprenori, manageri de proiect, formatori și specialiști în tehnologia informației, complet echipați. CSI are drept preocupare principală identificarea nevoilor sociale, proiectarea și implementarea de inițiative adaptate și asigurarea unei creșteri durabile. Aria de expertiză a CSI este în domeniile educației tradiționale și e-learning, antreprenoriat, start-up-uri, inovație, creativitate, negocieri, servicii de consiliere IP, responsabilitate socială, soluții de consultanță în afaceri, analize de date, tehnologii informaționale, management de proiect, servicii de evaluare a proiectelor, validare de produse, instruire și jocuri pe computer. CSI atrage cunoștințe și abilități din rețeaua sa largă globală, care include instituții academice, companii IT, servicii publice, organizații internaționale, start-up-uri și servicii publice.