QUI SOM de

EUROPE COLPBOL (EU-COLPBOL) és un projecte d’Erasmus+ Sport que se du a terme des de gener de 2021 fins a desembre de 2022.

El projecte té com a objectiu ampliar el potencial del COLPBOL com a esport que promou la cooperació i la inclusió a nivell europeu. Es tracta d’una modalitat esportiva innovadora i inclusiva que ve implantat amb èxit en Espanya des de fa 20 anys. És un esport col·lectiu que fomenta la màxima participació possible de tots els/les jugadors/es, independentment de les capacitats físiques i motrius i minimitza les diferències individuals, ja que requereix de la col·laboració i comunicació col·lectiva de l’equip per aconseguir l’objectiu final del joc.

El COLPBOL es defineix com un “esport col·lectiu d’invasió jugat per dos equips mixtes de 7 jugadors/es en un espai clarament definit, el propòsit és introduir una pilota a la porteria de l’oponent mitjançant colps de mà”.
L’objectiu és crear un esport dinàmic, mixt, inclusiu i solidari, i al mateix temps promoure la diversió i la creativitat. Els dos pilars fonamentals del joc, que defineixen la seva essència, són la cooperació (és un joc al primer toc obligatori) i la coeducació (és sempre un joc mixt).

Per les seves característiques esmentades anteriorment, el COLPBOL és una poderosa ferramenta per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual (PDI) gràcies a: (1) la seva senzillesa en els moviments tècnics i les regles, el que fa que siga fàcil de jugar per a les PDI i, per tant, incrementar la seua implicació en activitats físiques en benefici del seu benestar; (2) la seva capacitat per permetre la participació de persones amb diferents capacitats, les PDI poden jugar amb persones sense cap discapacitat, augmentant així la seva inclusió social.

A l’expandir el potencial del COLPBOL a nivell europeu, EU-COLPBOL serà un projecte de formació complementari i innovador, que promourà la transferibilitat d’una nova modalitat d’esport inclusiu des d’Espanya a altres països de la UE, al mateix temps que desenvoluparà pautes específiques per a les diferents parts interessades (stakeholders) involucrades en la implementació exitosa del COLPBOL (PDI, professionals de l’esport i persones de suport a PDI) amb un enfocament a millorar la seua qualitat de vida. A més, reforçarà la cooperació entre entitats en l’àmbit de l’esport i la discapacitat per integrar tots dos punts de vista i generar un efecte multiplicador a nivell local i comunitari.

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
IMG_3261
IMG_3268
IMG_3279
IMG_3286
IMG_3295
IMG_3296
IMG_3298
IMG_3302
IMG_3706
IMG_3303
IMG_3315
IMG_3461
IMG_3751
IMG_3318
IMG_3326
IMG_3327
IMG_3328
IMG_3329
IMG_3330
IMG_3340
IMG_3353
IMG_3354
IMG_3357
IMG_3360
IMG_3378
IMG_3386
IMG_3388
IMG_3392
IMG_3398
IMG_3403
IMG_3422
IMG_3453
IMG_3460
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
IMG_3261
IMG_3268
IMG_3279
IMG_3286
IMG_3295
IMG_3296
IMG_3298
IMG_3302
IMG_3706
IMG_3303
IMG_3315
IMG_3461
IMG_3751
IMG_3318
IMG_3326
IMG_3327
IMG_3328
IMG_3329
IMG_3330
IMG_3340
IMG_3353
IMG_3354
IMG_3357
IMG_3360
IMG_3378
IMG_3386
IMG_3388
IMG_3392
IMG_3398
IMG_3403
IMG_3422
IMG_3453
IMG_3460
previous arrow
next arrow

Objectius

Desenvolupament i transferència de guies adaptades dirigides a PDI per motivar-les i ensenyar-les a practicar el COLPBOL.

Desenvolupament i transferència d’un paquet de formació dirigit a professionals de l’esport amb instruccions tècniques per optimitzar la pràctica del COLPBOL involucrant les PDI en contextos esportius.

Desenvolupament i transferència d’un paquet formatiu adreçat a persones que estan donant suport a PDI (professionals de la discapacitat, familiars, etc.) amb instruccions tècniques per optimitzar la pràctica del COLPBOL involucrant les PDI en contextos ocupacionals i d’oci.

 Creació i consolidació de xarxes locals per fomentar la col·laboració entre les organitzacions esportives i el camp de la discapacitat intel·lectual per promoure la implementació del COLPBOL.

Creació d’una xarxa europea d’entitats compromeses amb el COLPBOL.

Desenvolupament d’una plataforma electrònica que facilita i multiplica l’accés als recursos del projecte i actua com a punt de contacte i motor del COLPBOL.

Desenvolupament d’accions de difusió, incloent conferències, seminaris, reunions, esdeveniments i accions de sensibilització que donen suport a les activitats del projecte i dels socis.

Públic objetiu

  • Professionals en l’àmbit del COLPBOL i altres esports
  • Persones amb Discapacitat Intel·lectual (PDI)
  • Persones de suport a PDI, com professionals de la discapacitat i familiars

Paquets

IO1

Paquet de formació per involucrar a les persones amb discapacitat intel·lectual en la pràctica del COLPBOL

IO2

Paquet de capacitació per a professionals de l'esport sobre COLPBOL per a persones amb discapacitat intel·lectual

IO3

Paquet de formació per a les persones de suport en COLPBOL per a persones amb discapacitat intel·lectual

IO4

Plataforma de formació electrònica